Przedszkole na Wiejskiej

 
Created by EVO

O nas << Powrót do strony głównej

Przedszkole "Na Wiejskiej" jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Milanówek pod numerem 13

Zależy nam na tym, aby stworzyć dzieciom w wieku 2,5-6 lat środowisko, w którym będą mogły rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem.

Dobre środowisko dla dzieci, to przede wszystkim otaczający je serdeczni i mądrzy dorośli, którym leży na sercu dobro dziecka. W naszym przedszkolu traktujemy dzieci z ogromnym szacunkiem – liczymy się z ich zdaniem, odczuciami, pragnieniami i pomysłami. Rodzice mają możliwość częstego i bezpośredniego kontaktu z kadrą pedagogiczną na terenie przedszkola w celu uzyskania informacji na tematy dotyczące dziecka: godzinach jego snu, spożywanych posiłkach, specyfice realizowanego programu edukacyjnego oraz postępów w rozwoju i nauce dziecka. Jesteśmy otwarci na częste spotkania z rodzicami, rozmowy, sugestie, wymianę doświadczeń i pomysłów. Jesteśmy po to, aby wspierać rodziców w wychowywaniu. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Ze swojej strony rodzice mają możliwość przekazania sugestii, uwag, spostrzeżeń oraz podzielenia się swoimi obawami dotyczącymi funkcjonowania i rozwoju dziecka.

Programy

Przedszkole „Na Wiejskiej” realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program "Ku dziecku" oraz pakiety wydawnictwa Nowa Era "Entliczek Pentliczek" i "Szkoła Nas Woła".

Program zawiera treści o zróżnicowanym (rosnącym) stopniu trudności, dzięki czemu nauczyciel ma możliwość dostosowania sposobów realizacji programu do indywidualnych potrzeb dzieci. Organizacja zajęć uwzględnia równowagę między swobodną zabawą, grami, aktywnością na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

Język angielski

Uczymy dzieci języka angielskiego autorską metodą, w której lektor anglojęzyczny jest w grupie przedszkolnej przez minimum 6 godzin dziennie. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych towarzyszy dzieciom w codziennym życiu przedszkolnym: podczas spacerów, swobodnych zabaw, czynności higienicznych, w czasie posiłków, zajęć artystycznych czy ruchowych. Metoda ta jest niezwykle skuteczna, ponieważ wykorzystuje mechanizmy towarzyszące przyswajaniu przez dziecko języka ojczystego. Dzieci w sposób naturalny obcują z językiem angielskim, bez presji towarzyszącej nauce tradycyjnej. Każdego dnia dzieci mają również zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego w oparciu o program "Hippo and Friends" Wydawnictwa Cambridge University Press.

W naszym przedszkolu zajęcia są radosną przygodą z językiem angielskim, a jedyną obowiązującą formą lekcji jest doskonała zabawa.

Komputery

W naszym przedszkolu komputer wykorzystujemy jako pomoc dydaktyczno-wychowawczą; sprawdza się, jako cenne narzędzie poznawcze, które wymaga od dzieci aktywnej i twórczej postawy. Odpowiednio dobrane przez nas programy edukacyjne utrwalają zdobytą wiedzę i rozwijają umiejętności czytania, liczenia, znajomość kolorów, figur geometrycznych itp. Od początku uświadamiamy dzieciom fakt, że komputer wymyślono do pracy i pomocy człowiekowi. To my dorośli decydujemy o tym, kiedy i ile czasu dziecko spędza przed komputerem.  Już z pierwszego kontaktu z komputerem dzieci powinny wyciągnąć wniosek, że jest to urządzenie pożyteczne, służące do mądrego spędzania czasu, a nie wyłącznie do „grania”.

Wprowadzenie dzieci przedszkolnych w świat komputerów ma dużo zalet, a prawidłowe z niego korzystanie i umiejętny dobór programów sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Jesteśmy pewni, że będzie to procentować w przyszłości oraz przygotuje je do wymagań współczesności.

Zajęcia

Dbając o wszechstronny rozwój wszystkich naszych dzieci, w przedszkolu nieodpłatnie realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

  • Taniec

  • Gimnastyka korekcyjna

  • Zajęcia teatralne

  • Zajęcia kulinarne

  • Zajęcia plastyczne

Ponadto dzieci mają możliwość udziału w następujących zajęciach:

  • Integracja sensoryczna

  • Terapia logopedyczna

Zajęcia te są zajęciami dodatkowo płatnymi.