Przedszkole na Wiejskiej - Moje przedszkole w Milanówku

Prywatne, nowoczesne
przedszkole w Milanówku

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat,  do naszego przedszkola w Milanówku. Zapewnimy im tutaj ciepłe, kochające i bezpiecznie miejsce, dzięki, któremu przejście z domu do często hałaśliwej i przepełnionej szkoły będzie dla nich łatwiejsze, wolniejsze i znacznie mniej stresujące. 

Zależy nam aby stworzyć dzieciom w wieku 2-6 lat bezpieczne środowisko, w którym będą mogły rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem. 

Kadra pedagogiczna Przedszkola na Wiejskiej to miłe, ciepłe i empatyczne Panie. Przeczytaj więcej w zakładce “O Nas”.

Traktujemy dzieci z ogromnym szacunkiem. Liczymy się z ich zdaniem, odczuciami, pragnieniami i pomysłami. Spędzamy z nimi czas w rodzinnej i twórczej atmosferze. Uczymy ich samodzielności, kształtujemy w nich postawę młodego człowieka, który jest świadomy, potrafi stanowić sam o sobie i chce być ciekawy świata. 

W małych grupach nasi podopieczni nawiązują pierwsze przyjaźnie, uczą się współpracy z kolegami i koleżankami małe grupy pozwalają nauczycielom na indywidualne podejście  do każdego dziecka, co zwiększa skuteczność nauczania oraz pozwala każdemu dziecku osiągać sukcesy na miarę jego własnych możliwości

Przedszkole na Wiejskiej - Twoje przedszkole w Milanówku

Dobre przygotowanie do szkoły

Naszym priorytetem jest dobre przygotowanie dzieci do wyzwania jakim będzie dla nich szkoła. 

Skupiamy się na doskonaleniu podstawowych umiejętności i wiedzy, których nasi przyszli uczniowie szkół będą potrzebować najbardziej – umiejętność czytania i pisania, matematyka, zrozumienie świata oraz rozwój fizyczny. 

Dążymy do tego, aby dziecko, które ukończy nasze przedszkole, było przygotowane pod względem emocjonalnym oraz społecznym na zmianę jaką będzie dla niego szkoła, Przyszły uczeń powinien umieć skupić uwagę na dłuższy czas, mieć motywację do pracy, umieć wyrażać emocje i je kontrolować, posiada umiejętności współdziałania z kolegami zarówno w nauce jak i zabawie, w przeżywaniu radości z osiągnięć całej grupy, 

Prywatne przedszkole na Wiejskiej realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.