Zdjęcie trójki dzieci

Przedszkole na Wiejskiej.

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat,  do naszego przedszkola w Milanówku. Zapewnimy im tutaj ciepłe, bezpiecznie miejsce, dzięki któremu przejście z domu do często hałaśliwej i przepełnionej szkoły będzie dla nich łatwiejsze, wolniejsze i znacznie mniej stresujące. 

Zależy nam aby stworzyć dzieciom bezpieczne środowisko, w którym będą mogły rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem. Kadra pedagogiczna Przedszkola na Wiejskiej to miłe, ciepłe i empatyczne Panie. Przeczytaj więcej w zakładce “O Nas”.

Traktujemy dzieci z szacunkiem. Liczymy się z ich zdaniem, odczuciami, pragnieniami i pomysłami. Spędzamy z nimi czas w rodzinnej i twórczej atmosferze. Uczymy ich samodzielności, kształtujemy w nich postawę młodego człowieka, który jest świadomy, potrafi stanowić sam o sobie i chce być ciekawy świata. 

W małych grupach nasi podopieczni nawiązują pierwsze przyjaźnie, uczą się współpracy z kolegami i koleżankami. Małe grupy pozwalają nauczycielom na indywidualne podejście  do każdego dziecka co zwiększa skuteczność nauczania oraz pozwala każdemu dziecku osiągać sukcesy na miarę jego własnych możliwości

Dobre przygotowanie do szkoły.

Naszym priorytetem jest dobre przygotowanie dzieci do szkoły. Skupiamy się na doskonaleniu wiedzy i umiejętności,  których przyszli uczniowie będą potrzebować najbardziej – czytania i pisania, matematyki, zrozumienia świata oraz dobry rozwój fizyczny. Dążymy do tego, aby dziecko, które ukończy nasze przedszkole, było przygotowane pod względem emocjonalnym i społecznym na zmianę, jaką będzie dla nich szkoła.

 Prywatne przedszkole na Wiejskiej realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.