Przedszkole na Wiejskiej

Zależy nam aby stworzyć dzieciom w wieku 2-6 lat środowisko, w którym będą mogły rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem.

Dobre środowisko dla dzieci, to przede wszystkim otaczający je serdeczni i mądrzy dorośli, którym leży na sercu dobro dziecka. W naszym przedszkolu traktujemy dzieci z ogromnym szacunkiem – liczymy się z ich zdaniem, odczuciami, pragnieniami i pomysłami. Spędzamy czas z dziećmi w rodzinnej i twórczej atmosferze, uczymy ich samodzielności, kształtujemy w nich postawę młodego człowieka, który jest świadomy, potrafi stanowić sam o sobie i chce być ciekawy świata.

Wierzymy, że inteligencja nie jest ustalona w momencie narodzin oraz, że potencjał ludzki jest nieograniczony, dlatego zachęcamy naszych podopiecznych do samodzielnego poznawania i doświadczania świata. Uczymy dzieci, jak wykorzystując ich naturalną energię i potencjał umieć słuchać, skupiać uwagę, kontrolować zachowanie, mieć dobre stosunki z innymi.